joomla templates

Δώδος Solar Energy - Φωτοβολταϊκά Συστήματα - Μελέτη - Σχεδίαση - Εγκατάσταση - Φωτοβολταϊκά Σέρρες

YOUAH Home » Νέα » Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Πώς θα πάρετε επιδότηση έως και 75% – 17 ερωτήσεις και απαντήσεις
Κυριακή, 23 Ιουν 2024

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Πώς θα πάρετε επιδότηση έως και 75% – 17 ερωτήσεις και απαντήσεις

Φωτοβολταϊκά στη στέγη με επιδότηση που φτάνει ακόμη και το 75% θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν νοικοκυριά και αγρότες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκατ. ευρώ και η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία φτάνει έως και τα 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και τα 10.000 ευρώ για τους αγρότες.

Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να μπορέσουν 300.000 νοικοκυριά και αγρότες να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία, να παράγουν και να αποθηκεύουν τη δική τους πράσινη ενέργεια και, φυσικά, να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος.  

1. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες.

2. Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης;

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% για τα νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες.

3. Υπάρχει ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά;

Ναι, με τη διάθεση 35 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά γι’ αυτά, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. Ευάλωτα νοικοκυριά είναι οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

4. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια;

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ύψους 200 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατανέμεται σε τέσσερις κατηγορίες:

Α. Δικαιούχοι είναι ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία θα λάβουν συνολικές επιδοτήσεις 35 εκατ. ευρώ.

Β. Πολίτες με ατομικό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ ή με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 40.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά επιδοτήσεις 85 εκατ. ευρώ.

Γ. Πολίτες με ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ ή με οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ, οι οποίοι θα λάβουν συνολικές επιδοτήσεις 50 εκατ. ευρώ.

Δ. Αποκλειστικά επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι θα λάβουν συνολικές επιδοτήσεις 30 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά, όλοι, ανεξαρτήτως εισοδήματος, μπορούν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να επιδοτηθούν για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο σπίτι τους.

5. Πόσα χρήματα μπορούν να εξοικονομούν κάθε χρόνο όσοι εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στο σπίτι τους;

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορέσουν να δουν εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που αγγίζει τα 3.000 ευρώ ετησίως.

6. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα;

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

7. Πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις;

Εντός Απριλίου.

8. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει κάθε δικαιούχος;

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή μπορείς κάποιος να υποβάλει αίτηση και για το εξοχικό του. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης. Σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης της αίτησης, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην εν λόγω κατηγορία. Δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον ίδιο αιτούντα πάνω από δύο φορές.

9. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υποβάλει κάποιος μια αίτηση;

Αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο ή τον αγρότη που διαθέτει ήδη σύμβαση σύνδεσης, η οποία έχει ήδη συναφθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και του συστήματος αποθήκευσης.

Για να υποβάλει αίτηση ένας ωφελούμενος, θα πρέπει να:

1. Διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.

2. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, πλην των ευάλωτων νοικοκυριών, πρέπει να έχει υποβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

3. Στην περίπτωση των αγροτών, πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

10. Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης;

Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ωφελούμενους, ο φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος πρέπει να συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο αποδείξεων λιανικής πώλησης/τιμολόγιο πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού/υλικών και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη).

– Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια για τα φωτοβολταϊκά και την μπαταρία.

– Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής, απ’ όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος, εφόσον απαιτήθηκε και η καταβολή ίδιας συμμετοχής λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων επιχορήγησης.

– Υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και αναλυτικό πίνακα με τα serial numbers των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

– Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

11. Ποιοι δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος;

– Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι όσοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος το 2021 ως κάτοικοι εξωτερικού.

– Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι όσοι κατά το 2021 υπέβαλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν το 2021 κάτοικος εξωτερικού.

– Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση, δηλαδή δεν είναι υπόχρεοι δικής τους ατομικής δήλωσης, δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

12. Πού μπορούν να τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά;

Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν στη στέγη ή στο δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. σε αποθήκες και χώρους στάθμευσης) ή στο έδαφος. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά για την παροχή για την οποία έχει δηλώσει και δικαιούται το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για διαφορετική παροχή, τότε δεν εμπίπτει στην κατηγορία για τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά στις υπόλοιπες κατηγορίες που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, που αφορά μία και μόνο ενεργή παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης, σύμφωνα με το μητρώο που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω του οποίου πραγματοποιείται και η ταυτοποίηση του αιτούντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αγροτική παροχή, επιτρέπεται ο αιτών να υποβάλει αίτηση και για την κατοικία του.

13. Η αγορά μπαταρίας επιδοτείται;

Στόχος του προγράμματος είναι η έως και πλήρης κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπανών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για την τρίτη και την τέταρτη κατηγορία είναι 90%. Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία, ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με ή χωρίς μπαταρία.

14. Ποια είναι η μέγιστη ισχύς του φωτοβολταϊκού που μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει;

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8 kW. Αντίστοιχα, ως προς την μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8 kWh.

15. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

– Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).

– Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.

– Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή φωτοβολταϊκού.

– Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).

– Αμοιβή για μελέτη-διαστασιολόγηση του συστήματος (φωτοβολταϊκό και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

16. Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτό το πρόγραμμα;

Θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.

17. Ποια είναι τα ποσοστά επιχορήγησης φωτοβολταϊκών και μπαταρίας;

Ποσοστά επιχορήγησης φωτοβολταϊκού σταθμού και μπαταρίας

Ανώτατα ποσά επιχορήγησης φωτοβολταϊκού σταθμού και μπαταρίας